063 - 10 59 10 info@hpmark.se

Markarbeten nybyggnad affärslokal 7000m2 med omgivande asfaltytor och stenläggning. Klart 2017. Byggherre Persson Invest