063 - 10 59 10 info@hpmark.se

Etapp 2 Bydalen VA-försörjning.

Sträcka 4 km. Byggstart 2017.

Byggherre Åre kommun