063 - 10 59 10 info@hpmark.se

Tjänster

Från kalhygge till buskplantering

 

HP Mark har stor erfarenhet av offentliga miljöer. Torg, gator, idrottsanläggningar och grundläggningar i bostadsområden –

Vi dränerar och planerar gräsmattor, parkeringsplatser, fotbollsplaner och andra markytor.
det är några exempel på uppdrag vi tar på oss.

HP Mark är ledande i Östersund när det handlar om stenbeläggning. Vi stenbelägger större markytor som torg och gångar.

Snöröjning

img4

Under vintern tar vi oss an snöröjningsuppdrag runt om i Östersund. Vi är vana vid tuff väderlek och trånga gator och har maskiner som klarar av det mesta.